מסמכים ואישורים

מסמכים ואישורים

מדור בוגרים מטפל בבוגרי המכללה האקדמית אשר הוסמכו כבוגרים וקיבלו תעודת בוגר / מוסמך
בוגר/מוסמך אשר סגר תואר לאחרונה, יקבל בדואר אישור זכאות ממזכירות החוג

לבקשת מסמכים

אישורים לבוגרי המכללה האקדמית יונפקו עד 3  ימי עסקים  (מרגע ביצוע אישור התשלום ויישלחו. בדואר רשום. מכל מסמך יישלחו 2 העתקים חתומים נאמן למקור (למעט סילבוסים)

לבקשת מסמכים לחץ כאן
ליצירת קשר עם מדור בוגרים bogrim@telhai.ac.il טלפון: 04-8181546

יחידות חוץ אקדמיות: