מסמכים ואישורים

מסמכים ואישורים

מדור בוגרים מטפל בבוגרי המכללה האקדמית אשר הוסמכו כבוגרים וקיבלו תעודת בוגר / מוסמך.
בוגר/מוסמך אשר סגר תואר לאחרונה, יקבל בדואר אישור זכאות ממזכירות החוג.

לבקשת מסמכים

תהליך הנפקת האישורים לאחר קבלת טופס הבקשה ואישור על התשלום יארך עד 5 ימי עסקים.

לקבלת סילבוסים באופן עצמאי וללא תשלום

במידה והסילבוס לא נמצא במאגר, יש לפנות בבקשה הכרוכה בתשלום בטופס המקוון – לבקשת אישור ותשלום.

לבקשת אישור ותשלום
ליצירת קשר עם מדור בוגרים [email protected] טלפון: 04-8181514

יחידות חוץ אקדמיות:

  • המכללה הטכנולוגית יש לפנות למזכירות: [email protected]
    טלפון: 04-8181311/08
  • מכינות קדם אקדמיות [email protected] טלפון: 04-8181440/1
  • המכון לאמנויות: [email protected] טלפון: 04-81818402
  • החטיבה ללימודי חוץ (השתלמויות והמרכז להכשרת מטפלים) [email protected]
    טלפון: 04-8181406/3
  • מרכז מדע ודעת למחוננים ומצטיינים [email protected] 04-8181417/8
  • רכזת חנ”ג 04-8181258

לבקשת אישור ותשלום