מסמכים ואישורים

מסמכים ואישורים

מדור בוגרים מטפל בבוגרי המכללה האקדמית אשר הוסמכו כבוגרים וקיבלו תעודת בוגר / מוסמך.
בוגר/מוסמך אשר סגר תואר לאחרונה, יקבל בדואר אישור זכאות ממזכירות החוג.

לבקשת מסמכים

תהליך הנפקת האישורים לאחר קבלת טופס הבקשה ואישור על התשלום יארך עד 5 ימי עסקים.

לקבלת סילבוסים (החל משנה”ל תשע”ד ואילך) באופן עצמאי וללא תשלום 

לבקשת אישור ותשלום
ליצירת קשר עם מדור בוגרים bogrim@telhai.ac.il טלפון: 04-8181546

יחידות חוץ אקדמיות:

לבקשת אישור ותשלום